Friktionsbroms (Fordon: vagnar)

av Christer Brimalm @, tisdag, mars 02, 2021, 09:21 (50 dagar sedan) @ BD

[image]

Heberleinbromsen fanns i bruk ännu på 1980-talet på den smalspåriga (750 mm) banan Oschatz-Mügeln i Sachsen i södra f.d. DDR. Sannolikt den sista banan i världen som använde detta bromssystem. Det ersattes sedan med vacuumbroms (som var standard på smalspårsbanorna i Sachsen).

Bromsen utnyttjade vagnarnas egen rörelseenergi för att dra åt bromsen, vilket skedde då man släppte efter på den sträckta lina som gick genom hela tåget. Det var alltså en automatisk broms som trädde i kraft om man till exempel tappade en vagn.

Om man tittar noga ser man linan som går från förarhyttens bakvägg snett neråt till överföringsvagnen.

I detta skede av banans historia bedrevs trafiken med överföringsvagnar. Det som fraktades var stora mängder kaolin, en lera som används för porslinstillverkning.

Loket är av typ "Meyer" på vilket (i motsats till Malletlok) båda maskinerierna är rörliga i förhållande till lokets huvudram. Loket kommer ursprungligen från Sachsiska Statsbanorna men har moderniserats på 1960-talet.

Bilden tog jag 1983 i Oschatz.


Hela tråden:

 

powered by my little forum