Bangårdsritning Svaneberg (Historiskt material)

av Oskar F, Tuesday, March 02, 2021, 22:56 (938 dagar sedan) @ Harald

Markområdet som man byter är 0,8 ha så det tyder på att man tänkt sig någon form av verksamhet där, med produkter som skulle transporteras med godståg från sidospåret. Jag gissar att planerna ändrades från lokalisering norr om banan till söder om vilket föranledde kartan 1919. Men det är väl sannolikt att det aldrig blev något och Svaneberg nedklassades 1926(? har svårt att tolka) enligt Stig Lundins sida

Vilken verksamhet som var påtänkt kanske är svårt att rekonstruera i efterhand, men Svaneberg var väl en lokal trafikplats för Svanebergs gård som omnämns som frälse-säteri 1870? Kan tänka mig att det var något som var kopplat till säteriet men att ekonomin och kanske senare landsvägstrafikens utveckling antingen stoppade eller omlokaliserade verksamheten till annat läge. Men det är mina spekulationer.


Hela tråden: