Bangårdsritning (Historiskt material)

av Helén Marklund, Wednesday, March 03, 2021, 14:00 (942 dagar sedan) @ Göran Kannerby

Jag är inget vidare på kartsymboler. Därför passar jag på att fråga om några på banskissen som jag inte är säker på vad de betyder.

Är det "170/000", längst till höger i skissen, som anger den nya semaforens plats? Går det att se var den gamla stod? Och är det "10 0/00 H" längst till vänster i kartan som är ytterligare en ny semafor?

Den röda symbolen långt till vänster på banskissen mellan texterna "Fr." och "Göteborg". En likadan finns till höger innan texten "Till Gårdsjö". Markerar dessa en enda lång grind?

Dessutom finns en symbol, eller möjligtvis flera tillsammans, mellan stationshuset och spåret. Betyder den bomvev? Eller heter det vevbom?


Hela tråden: