Bangårdsritning (Historiskt material)

av Markus Frisén, Wednesday, March 03, 2021, 14:54 (944 dagar sedan) @ Helén Marklund

Jag är inget vidare på kartsymboler. Därför passar jag på att fråga om några på banskissen som jag inte är säker på vad de betyder.

Är det "170/000", längst till höger i skissen, som anger den nya semaforens plats? Går det att se var den gamla stod? Och är det "10 0/00 H" längst till vänster i kartan som är ytterligare en ny semafor?

170/000 är längmarkeringen. 170 km från Göteborg. 10.00/00 H är lutningen, här satt med största sannolikhet en lutningsvisare för backen söder om svaneberg.


Den röda symbolen långt till vänster på banskissen mellan texterna "Fr." och "Göteborg". En likadan finns till höger innan texten "Till Gårdsjö". Markerar dessa en enda lång grind?

Den symbolen betyder semafor och anger var den nya semaforen var placerad och (tror jag) vilket håll den stod åt. Gamla semaforen är den symbolen du ser mitt för stationshuset. Svaneberg hade T-semafor, och så ser symbolen ut för den.

Ed. Såg nu att Harald svarat. Jaja, vi är ju överens iaf.


Hela tråden: