Bangårdsritning -- den dubbelsidiga T-semaforen (Historiskt material)

av Ulf Pålsson, Stockholm, Wednesday, March 03, 2021, 20:45 (818 dagar sedan) @ Helén Marklund
Redigerad av Ulf Pålsson, Wednesday, March 03, 2021, 20:50

- - - Varför ser semafor-symbolen framför stationshuset dubbel ut?

Stationen har en dubbelsidig semafor, en så kallad T-semafor, som infartssignal. Den är placerad mitt för stationshuset och är på så sätt lättillgänglig att manövrera. På en och samma mast finns det två vingar, en åt vardera sidan. När båda vingarna står i "stopp"-läge, d.v.s. vågrätt, ser masten och vingarna ut som bokstaven T. Den vinge som från ett ankommande tåg syns till vänster om masten gäller som infartssignal till stationen -- vingen till höger gäller för tåg i motsatt riktning. När den gällande (vänstra) semaforvingen visar "stopp", får tåget inte köra in på stationen utan ska stanna vid stationsgränsen utanför den yttersta växeln. (På senare år skulle man stanna ca 100 m utanför den yttersta växeln.) När signalen (den vänstra vingen) visar "kör" (med vingen pekande snett uppåt), får tåget köra in på stationen.

T-semafor som infartssignal, det fungerade bara på stationer med relativt liten längdutsträckning och där det var god sikt på semaforen från båda håll.


Hela tråden: