Bangårdsritning -- den dubbelsidiga T-semaforen (Historiskt material)

av Oskar F, Wednesday, March 03, 2021, 22:17 (1232 dagar sedan) @ Helén Marklund

Svaneberg nedklassades från station till håll- och lastplats 1927 (Järnvägsdata med trafikplatser, 2009, s 125). Det kan ju möjligen betyda förenklingar i signalsystemet när ingen tågklarerare tjänstgjorde längre.

Jag undrar också om utbyggnaden av stationen gjordes med krigsårens vedbehov som måttstock, men som under 1920-talet minskade genom kol- och ökande oljeimport vilket medförde nedklassning. Finns det fraktstatistik i VGJ:s årsberättelser?


Hela tråden: