Cst ombyggnad. När? (Järnväg allmänt)

av Bobo L @, torsdag, mars 04, 2021, 08:09 (68 dagar sedan)

Ja, det är kanske några kalenderblad sedan, men en ganska intressant bild tycker jag. När skedde detta?

Jag fastnar mest för de byggnadstekniska utmaningarna framför allt vad gäller grundläggning och stabilitet.

Betänk att hela (?) Cst-området, åtminstone spårområdet men kanske även där Cst-byggnaden står och rent av fram emot Vasagatan, är utfyllt område sedan Birger Jarls dagar. Utfyllt betyder i det här fallet att man under århundraden här dumpat döda hästar, uttjänta koggar och pråmar, allsköns träck och ävja från stadens befolkning vilket inte på något sätt ger ett gott material att bygga på och i.

Det får nog anses ha varit ganska modigt att slå en spont så nära längs med väggen av stora hallen och sedan sänka en schakt med bortåt 7-8 meter. Begrunda även att schaktbotten ligger i ungefärligen samma höjd som Mälarens yta, på nån decimeter när. Vid något högvattenläge i början av detta årtusende trängde vatten in underifrån i de lägst liggande delarna av Cst:s katakomber, och jag har själv varit med på möte om förberedelser för huru stänga, skydda och rädda Cst-delen av långa gången (bortom "puckeln" sett från tunnelbanan) i det fall Mälaren skulle fortsätta stiga. (SL var med på mötet eftersom det fanns en del elinstallationer i länga gången i höjd med den nu fd nedgången från taxiplan). Nu sjönk dock Mälaren undan så problemet uppstod aldrig.

Ser ni förresten cykeln invid hitre väggen av byggbaracken till höger? Visst är framhjulet lite platt?


https://mm.dimu.org/image/0331ywrfCjqu?dimension=1200x1200


Hela tråden:

 

powered by my little forum