Bangårdsritning -- den dubbelsidiga T-semaforen (Historiskt material)

av Markus Frisén, Thursday, March 04, 2021, 09:49 (935 dagar sedan) @ Helén Marklund

Jag skulle säga att det som syns till vänster om spåret är en av bommarna till bomanläggningen. Längden, placeringen och inga synliga vingar tyder på det.


Hela tråden: