Linjeomläggning norra utfarten i Målilla, troligen inte (Bana)

av Stefan Isaksson @, Uppsala, torsdag, mars 04, 2021, 20:59 (269 dagar sedan) @ Göran Kannerby

Nja, tittar man på tågvägarna framgår att spår 1 och 2 var "enkelriktade" medan det gick att ta in tåg från båda hållen på spår 3.
Med tanke på plattformarna är det troligt att spåren 1 och 2 var persontågsspår medan spår 3 var godstågsspår.
Därmed håller jag för troligt att spår 3 användes som rundspår om sådant behövdes och i övrigt för att dra vagnar mellan tågspår 3 och utdraget. Spår 2 användes troligen för vagnuppställning medan spår 1 var omlastningsspår.

Utdraget slutade säkert med en stoppbock även på den här ritningen: eljest skulle det funnits en yttre infartssignal, och någon sådan syns det inga spår av (som till exempel linorna från ställverket eller tågvägsmarkeringar).

SI


Hela tråden:

 

powered by my little forum