Linjeomläggning norra utfarten i Målilla, troligen inte (Bana)

av Anders Sandgren @, Bredäng, fredag, mars 05, 2021, 11:17 (67 dagar sedan) @ Göran Kannerby

Det har nog aldrig varit någon linjeomläggning. Linjen är ritad i nuvarande sträckning redan på expropriationskartan. Utdragsspåret är inritat på expropriationskartan för Vetlanda-Målilla järnväg, men slutar där före kurvan.


Så kan det säkert ha varit, men då blir det ännu mer förvånande att man tillskapat denna bangård med två dubbla korsningsväxlar.


Varför är det så konstigt egentligen? Med två spårvidder (omlastning?) och rätt mycket industrier på orten var det väl antagligen en rätt omfattande växling, och tack vare korsningsväxlarna fick man väl ut maximal hinderfri spårlängd både på tåg- och sidospårsdelarna.


Förvisso. Jag förstår behovet av spår 1 för omlastning och spår 2 för möjlighet till rundgång på spår 1, men vilken nytta gjorde spår 3? Det rymde förmodligen bara två vagnar uppställda hinderfritt. Om någon vill anse att nyttan av det kopplas till det på ritningen slopade utdragsspåret kunde ju det lika gärna anslutits till spår 2.


Om man leker med tanken att det bara var den lilla korta bangården med tre spår ursprungligen (och 300 meters kurvradie), och att man valde att utforma en bangårdsutbyggnad på detta sätt?

Annan ritning


Återstår i så fall frågan varför den nuvarande sträckningen är inritad redan på expropriationskartan.

Hur man än gör är det svårt att förklara alltihop.

Tack för trevliga inlägg. Jag inser nu att det inte är fråga om en omläggning av NOJ's linje, den har alltid gått ut där den nu går. Däremot kan man se på expropriationskartan för HvMJ att området norr om utfarten mot Nässjö verkar ha tillkommit då HvMJ byggdes. Korsningsväxlarna synes ha tillkommit när bangården förlängdes för att placera omlastningsmagasinet och HvMJ's bangård. Spåret till lagerbyggnaden torde tillkommit då och kan även ha varit byggt som 891-spår från börjn och sedan blivit omlagt till normalspår, men det går inte att uttyda helt. På bangårdsritningen hos bangardar.se är det ett normalspår.


Hela tråden:

 

powered by my little forum