Mogul, Pacific, Atlantic etc - vanliga termer i Sverige? (Fordon: lok)

av Christer Brimalm @, fredag, mars 05, 2021, 18:34 (67 dagar sedan) @ Thomas K Ohlsson

I SJ:s 50-årsskrift 1906 står det i alla fall i beskrivningen av A-loket i rubriken "Lokomotiv litt. A (ATLANTIC-TYPEN). Och "Typen ....... är hämtad från Amerika, där den benämnes Atlantic-typen, en benämning som mångenstädes vunnit häfd äfven i Europa."


Hela tråden:

 

powered by my little forum