Två vagntillverkare i Södertälje? (Historiskt material)

av bosc @, Näshulta, lördag, mars 06, 2021, 20:53 (202 dagar sedan)

Jag håller på att avyttra en del av mitt historiska material och hittar en uppgift i "Bihang till Lokomotiv och Tendrar samt Person-, Post-, Fång- och Resgodsvagnar vid Statens Järnvägar". Det gäller vagnar littera A 01 nr. 1720-1722 och 1723, 1724. De första anges tillverkade av Aktiebolaget Södertelje verkstäder, 1908, och de andra av Vagnfabriksaktiebolaget i Södertelje, 1908. Fanns det två vagnfabriker i Södertälje, eller handlar det om namnbyte/omkonstruktion?/BoSC


Hela tråden:

 

powered by my little forum