Två vagntillverkare i Södertälje? (Historiskt material)

av z750asn @, lördag, mars 06, 2021, 21:33 (206 dagar sedan) @ bosc

Jag håller på att avyttra en del av mitt historiska material och hittar en uppgift i "Bihang till Lokomotiv och Tendrar samt Person-, Post-, Fång- och Resgodsvagnar vid Statens Järnvägar". Det gäller vagnar littera A 01 nr. 1720-1722 och 1723, 1724. De första anges tillverkade av Aktiebolaget Södertelje verkstäder, 1908, och de andra av Vagnfabriksaktiebolaget i Södertelje, 1908. Fanns det två vagnfabriker i Södertälje, eller handlar det om namnbyte/omkonstruktion?/BoSC

Jag håller på att det var två olika.
En sökning på google gav bland annat dessa två länkar.

https://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6dertelge_Verkst%C3%A4der

https://www.ekeving.se/tlv/Se/index.html


Hela tråden:

 

powered by my little forum