Avtalen med WFJ uppsagda - som man bäddar får man ligga (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Erik Samuelsson, Monday, February 18, 2008, 19:26 (6001 dagar sedan) @ Jonas Sjöberg

Finns det något sätt att överklaga beslutet? Länsstyrelsen?

Om man har goda kontakter inom Länsstyrelsen kan det absolut finnas vägar till att förhala och/eller få hjälp.
Lagom tid innan kontraktet går ut begär man att delar eller hela anläggningen ska bli byggnadsminne. Länsstyrelsen kan då gå in och hindra rivning under den tiden som en utredning pågår. Tyvärr gör man dock inte ett byggnadsminne (även om det går) mot ägarens vilja - men det gör att man kan vinna tid.

Rivningsbeslut kan överklagas, planfrågor kan överklagas.

Problemet är att det inte är en lösning utan enbart en fördröjning. En öppning är om man kan få med sig flera olika aktörer som arbetar fram en lösning gemensamt. Länsstyrelsen och Länsmuseet är dock viktiga aktörer - är de med på tåget kan man få hjälp med bra underlag och eventuellt ekonomiskt stöd.

Som sagt bara för att kontraktet är uppsagt behöver det i sig inte betyda någonting.

Erik S


Hela tråden: