Trångt i Vislanda (Järnväg allmänt)

av Anders Hallingberg, Saturday, April 03, 2021, 13:50 (793 dagar sedan)

En bild från Vislanda från år 1969:

[image]

Bilden föranleder följande funderingar (har detta varit uppe tidigare ber jag om överseende):

När en befintlig, oftast normalspårig, järnväg vid ett senare tillfälle skulle korsas av en genomgående smalspårsbana måste ju en viktig fråga varit om hur dragningen av banan förbi ett befintligt stationshus skulle genomföras. Ofta blev väl lösningen att smalspåret förlades längre från stationshuset, modell Vara, Stenstorp m fl. I andra fall byggdes antagligen nytt stationshus (kommer dock inte på något fall med genomgående smalspår). I några fall kom smalspåret före normalspåret som i Åseda och då placerades normalspåret längre från stationshuset än smalspåret.

Men i Vislanda placerades smalspåret med "skohorn" mellan stationshuset och normalspåret. Södra stambanan öppnades på platsen 1862 och Karlshamn-Vislanda järnväg 1874, medan Vislanda-Bolmens Järnväg kom 1878 (om jag tolkat tillgänglig information rätt). Kanske var det vid den senare tidpunkten spåret drogs förbi stationshuset. Den förhållandevis stora smalspårsbangården söder om stationen kom förmodligen i det tidigare skedet (1874) och kompletterades sedan med ytterligare ett mötesspår norr om stationshuset när banan till Bolmen öppnades. Men förbi stationshuset fanns som sagt bara plats för ett spår.

Frågan är om denna historiebeskrivning är korrekt och om då stationshuset är originalhuset från år 1862? Finns Vislandamodellen även på andra håll? Kunde resandeutbyte ske samtidigt med mötande tåg? Intressant för övrigt med den underfart under SSB norr om Vislanda station som dragningen av ViBJ medfört. Denna möjliggjordes troligen av en förmodad låg grundvattenyta i genomsläppligt isälvsmaterial. För pumpstation var nog inte aktuell eller ens praktiskt möjlig. Kanske löper SSB på viss bank på platsen också vilket ju minskade schaktdjupet.

Glad Påsk till er alla!


Hela tråden: