Söker info om några tidiga lokhus för beredskapsånglok (Byggnad)

av Conny Sernfalk @, måndag, april 05, 2021, 12:53 (6 dagar sedan)

Jag har några frågetecken gällande lokhus / uppställningsplatser för de första beredskapsloken. Det var stor brist på uppställningsplatser för beredskapslok innan man hade hunnit få standardleveranser av lokhus mellan 1954 - 1962.
Jag tar tacksamt emot allt info, hypoteser eller bekräftelser från källor som skrivelser, ritningar, foton m.m.

Upplands Väsby (beredskapslok var uppställda där i mitten av 1950 talet). Sannolikt kort byggnad. Kan antingen vara ett standard lokhus av trä s.k Götene hus levererat ca 1954 (oklart isf var huset uppfördes). Kan även ha varit en industribyggnad som hade ett stickspår sydöst om stationshuset. Bl.a var KA 513 uppställd här en tid i mitten av 50 talet.

Koskullskulle. Ev standard lokhus av Götene modell. Inga kända uppställningar. Sannolikt riven i mitten av 1960 talet.

Huvudsta. Jag har ett flyg foto från möjligen 50 tal med byggnad beläget strax innan spåret från Tomteboda går ihop med huvudspåret och ett par hundra meter öster om stationen. Eftersom upplösningen är låg är det omöjligt att se om det är ett hus som är spårlagt . Men hypotetiskt kan det vara ett s.k Götene hus men det kan även vara byggnad som har någon annan funktion. Inga kända uppställningar finns.
av sekretess / upphovs rättsliga skäl lägger jag inte ut bilden här.

Östervärn. En större magasins byggnad byggdes om och spår ilades för inställning av 5-6 beredskapsånglok i mitten av 1950 talet. Ska ej förväxlas med den s.k torvladan vid Malmö lokstation. I Östervärn finns kända uppställningar av beredskapslok från i mitten av 1950 talet. Men var låg den och går den att identifiera på några ritningar?

Jag har efter många års sökande lyckats identifiera ett lokhus i Lottefors träsliperi som Försvarsbyrån fick låna mot att SJ ombesörjde växling och transport av vagnar till och från träsliperiet. Ett antal L lok konserverades och ställdes in där i mitten av 1950 talet. Byggnaden finns med på en funnen flygbild. Även här osäkert med sekretess / upphovsrätt för ev. publicering

Bifogar ett foto på s.k Götene hus. Jag fotograferade huset i Knivsta sommaren 1970. J 1299 hade då stått ute en längre tid för att bereda plats för ett prov av torrluftkonservering. Detta lokhus kom senare att förlängas.

[image]


Hela tråden:

 

powered by my little forum