Höjbar kontaktledning vid plankorsningar i Sverige? (Elektrifiering/elektrisk drift)

av Anders Järvenpää @, Åbo, onsdag, april 07, 2021, 14:33 (4 dagar sedan)

I vilken utsträckning existerar eventuellt höj- (och sänk)bara kontaktledningar vid statsbanans plankorsningar i Sverige? Hur är de utförda? Hur har man tänkt?

Jag menar uttryckligen statsbanan och inte anordningen som finns vid spårvägen i Norrköping invid centralstationen.

Här i landet förefaller de existera sedan några år tillbaka i ökande grad för att möjliggöra höga landsvägstranporter på bestämda landsvägar och de är såvitt jag har observerat konsekvent utförda som jordade skyddssektioner och med en form av hissanordningar (eller "stolpförlängningsanordningar") i kontaktledningsstolparna på ömse sidor om vägen.

Dessvärre hittar jag ingen bild över underverket i mitt arkiv.

Vid den finska statsbanan är kontakttrådens nominella höjd över spåret 6150 mm med 5600 mm som minimi- och 6500 mm som maximihöjd enligt de finska bantekniska anvisningarna (RATO), del 5. Hissen förefaller höja kontaktledningen i storleksordningen en meter.


Hela tråden:

 

powered by my little forum