Trångt i Vislanda (Järnväg allmänt)

av Lennart Petersen, Saturday, April 10, 2021, 02:31 (974 dagar sedan) @ Anders Hallingberg

En bild från Vislanda från år 1969:

[image]

Bilden föranleder följande funderingar (har detta varit uppe tidigare ber jag om överseende):

När en befintlig, oftast normalspårig, järnväg vid ett senare tillfälle skulle korsas av en genomgående smalspårsbana måste ju en viktig fråga varit om hur dragningen av banan förbi ett befintligt stationshus skulle genomföras. Ofta blev väl lösningen att smalspåret förlades längre från stationshuset, modell Vara, Stenstorp m fl. I andra fall byggdes antagligen nytt stationshus (kommer dock inte på något fall med genomgående smalspår). I några fall kom smalspåret före normalspåret som i Åseda och då placerades normalspåret längre från stationshuset än smalspåret.

Men i Vislanda placerades smalspåret med "skohorn" mellan stationshuset och normalspåret. Södra stambanan öppnades på platsen 1862 och Karlshamn-Vislanda järnväg 1874, medan Vislanda-Bolmens Järnväg kom 1878 (om jag tolkat tillgänglig information rätt). Kanske var det vid den senare tidpunkten spåret drogs förbi stationshuset. Den förhållandevis stora smalspårsbangården söder om stationen kom förmodligen i det tidigare skedet (1874) och kompletterades sedan med ytterligare ett mötesspår norr om stationshuset när banan till Bolmen öppnades. Men förbi stationshuset fanns som sagt bara plats för ett spår.

Frågan är om denna historiebeskrivning är korrekt och om då stationshuset är originalhuset från år 1862? Finns Vislandamodellen även på andra håll? Kunde resandeutbyte ske samtidigt med mötande tåg? Intressant för övrigt med den underfart under SSB norr om Vislanda station som dragningen av ViBJ medfört. Denna möjliggjordes troligen av en förmodad låg grundvattenyta i genomsläppligt isälvsmaterial. För pumpstation var nog inte aktuell eller ens praktiskt möjlig. Kanske löper SSB på viss bank på platsen också vilket ju minskade schaktdjupet.

Glad Påsk till er alla!

I KVBJ kapitel i Sv Järnvägsföreningen del2 1926 står lite kortfattat att det var problematiskt med ViBJ anslutning till Vislanda , bland annat att en plats för att planskiljt korsa stambanan. Men det gick väl med lite ”skohorn”.
För trafiken så var det, i vart fall i senare tid, inga genomgående persontåg i Vislanda. Tåg från Halmstad ändade i säckspåren och tåg mot Karlshamn gick från antingen det genomgående spåret eller från något säckspår på södra sidan. Det bör väl ha varit rätt få som bytte från smalspår till smalspår men desto fler som bytte till/från stambanan.


Hela tråden: