Vimmerby: Plattform för smalspår? (Järnväg allmänt)

av Stefan Isaksson, Saturday, April 10, 2021, 19:27 (1201 dagar sedan) @ Leif B

Spångenäsbanans lokstall, gamla infartslinjen verkar omspikad till normalspår, gissningsvis som industrispår till sågen.

Spåret som ligger närmast stallet är säkert industrispåret till snickerifabriken, det är gammalt treskenspår och var inte linjen till Spångenäs.
Syftar du på närmaste spåret? Är inte det spåret mot normalspårsstallet och linjen mot Hultsfred, medan linjen till Spångenäs låg mellan dessa. Men det spåret verkar ha nya syllar, vilket det borde ha om spåret breddats.

SI


Hela tråden: