Spåkulan del 3 - 1435-föreningarna och nya strukturer? (Järnvägs- och Museiföreningar)

av HP @, onsdag, april 28, 2021, 17:01 (181 dagar sedan)
Redigerad av HP, onsdag, april 28, 2021, 18:06

Del 3, 1435-föreningarna, nya strukturer?

(forts från del 2)

Sedan har jag en annan fundering, traditionellt så har vi i Sverige 1435-föreningar som har egna fordon, ägda av föreningen, och med dem kör man tåg, på eget tillstånd (helst) efter behov och eget intresse. Måste det vara så bara för att det varit (och är) så? Jag har stött på en hel del museala verksamheter där drivkraften kan vara något av följande: 1) få skruva i en bra verkstad, 2) bidra till att något bevaras eller renoveras, men det kvittar vem som brukar/äger, 3) man gillar det sociala sammanhanget, 4) man gillar att ha en roll på tåget och möta folk, eller köra ett lok, 5) man gillar järnvägsmiljön man bevarar, men det kvittar vem som är operatör och vems fordon det är. Så då kommer en fråga till:

Kan man tänka sig andra strukturer i det framtida museitågssverige?

- Förening 1 äger ett lokstall och bevarar miljön. Man hyr ut lokstallsplatser och gör jobb på andras fordon, och detta finansierar föreningen.

-Förening 2 äger ett lok, och hyr in det på lämplig plats, eller hyr ut till för trafik till en museal operatör eller museibana, och på det sättet får man runt ekonomin.

-Förening 3,4 och 5 samarbetar som operatör, och har samma ECM, gemensamt ERTMS-lok, men finns på tre orter där underhåll sker. Till och med kanske hos förening 1 som har ett lokstall. Liknande samarbeten har skett innan (VTB med JÅÅJ,VT och NBVJ) och sker väl fortfarande (BJs med LJM och JÅÅJ samt MfGDJ och SKÅJ?)

-Förening 6 arrangerar resor, men hyr in förening som operatör med sina fordon. Föreningen riggar sponsring, lokal markadsföring, biljetthantering och är tågvärdar. SJK fungerar i praktiken så idag.

-Förening 7 är en operatör, utan egna fordon, men man hyr in ECM-underhållna fordon för trafik och resor, alt samarbetar med fordonsägarna och har fordonen under sin ”hatt”.

-Förening 8 har bara vagnar, är egen operatör och hyr in dragkraft, med ERTMS. Hyrs dragkraften in ofta, kanske ägaren av loket till och med kan tänka sig att måla loket orange (ifall det är ett Rc6-lok)?

-Förening 9 har bara vagnar, som man ser till ECM-underhålls, man anlitar sedan en operatör som i sin tur ordnar dragkraft.

-Förening 10 har ett ERTMS-lok, som ECM-underhålls, och hyrs ut både till kommersiella aktörer och museitåg. Kan ju vara ett orange Rc6-lok t.ex?

Engelsk jämförelse
Som jämförelse kan vi titta på det förlovade järnvägslandet England, där trafiken ser ut ungefär så här:

-En resebyrå eller arrangör riggar resan, marknadsför den och säljer biljetter. Man har även värdar ombord.

-En operatör kör tåget, och har egen säkerhetspersonal ombord.

-Ångloket som är reggat för mainline (finns ca 20 st grovt) ägs oftast av en annan part, och hyrs in av operatören på researrangörens önskemål. Lokägaren brukar ofta ha med en representant på loket, liksom följevagn med sitt ideella lokgäng som grejar med loket.

-Vagnarna kan tillhöra ytterligare en part, hyrs då in av operatören på researrangörens önskemål.

West Coast Railway har egna lok, vagnar och tillstånd, men jag tror inte de är arrangör av resor, utan kör mer åt andra. Vintiga Trains är nog de enda som gör allt inhouse. Övriga är en kombo av det ovan.

Nå, låt diskussionen börja!

Mvh Henrik Reuterdahl, idag som privatperson.


Hela tråden:

 

powered by my little forum