Spåkulan del 1 - museibanorna i framtiden? (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Björn Arvidsson, Wednesday, April 28, 2021, 20:13 (772 dagar sedan) @ HP

Nåt som jag tror på och skulle kunna va en morot för de yngre på våra museibanor av alla de spårvidder är ett ungdomsläger ungefär som Svenska Spårvägssällskapet har varje sommar. Dels så bildas då kontaktnät mellan ungdomarna. å dels kan den bana som är årets värd få visa sin verksamhet och ett litet handtag med div arbeten.

Sedan även olika seminarier om renoveringstekniker både vad det gäller fordon och byggnader. Här skulle ju JVM med deras kunskap inom fordonsrenovering kunna vara behjälpliga. På fastighetssidan finns det säkert byggnadsantikvarier som skulle tycka det skulle vara intressant. men även om kringmiljöerna som är nog så viktiga för att få helheten vad för typ av växter som var vanligast vid stationerna mm.

För att locka flera aktiva är det viktigt att nå ut inom en bredare krets om vad som händer och inte bara i medlemstidningen. Där är en del föreningar bra att göra det på sociala medier, men skulle kunna bli bättre hos en del. För " Syns man inte så finns man inte" var det någon som sa en gång i tiden, och det stämmer verkligen.


Hela tråden: