Spåkulan del 1 - museibanorna i framtiden? (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Urban Åkesson, Ännaryd (XHpl Tjunnaryd), Thursday, April 29, 2021, 08:26 (772 dagar sedan) @ HP

Jag tror att det största hotet mot att köra tåg på frivillig basis i framtiden är den ökande byråkratin. När man började en gång i tiden var det inte mycket pappersarbete och tillsyner, med åren har det kommit mer och mer pappersarbete, nu senast var det arbetsmiljöverket som kom med regler om ångpanneskötsel som inte hade ett uns av möjlighet att tillämpas på ångfordon.
Visst ska även gammeltågsbranchen kontrolleras för att vara säkert för våra besökare men det ska inte gå i absurdum.
Jag tycker att MRO gör ett utmärkt arbete med att se till så att regelverken hålls på en dräglig nivå. Men jag ser också att de senaste 25 åren har det adminstrativa arbetet ökat lavinartat.
Vi måste göra regering och myndigheter uppmärksamma på att så fort dom är i regelverken och petar så ökar också belastningen på vårt rullande kulturarv.
Ett annat hot som vi står inför är visionen om att vara fosilfria 2030, ångloken går ju visserligen att bygga om och köra på vegetabiliska oljor men hur är det med alla våra diesel och bensinfordon?
Vet att smalspåret kör på någon miljöklassad diesel men är den helt fosilfri?

--
Man behöver inte vara tokig för att hålla på med det här, men visst underlättar det en hel del.


Hela tråden: