Spåkulan del 1 - museibanorna i framtiden? (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Göran Kannerby, Thursday, April 29, 2021, 10:54 (697 dagar sedan) @ HP

Ett annat hot som vi står inför är visionen om att vara fosilfria 2030, ångloken går ju visserligen att bygga om och köra på vegetabiliska oljor men hur är det med alla våra diesel och bensinfordon?
Vet att smalspåret kör på någon miljöklassad diesel men är den helt fosilfri?


Ecopar bio 100 är helt fossilfri liksom övriga HVO-bränslen, så det finns, men den kostar ca 60% mer än järnvägsdiesel./HP

Det brukar dessutom finnas viss förståelse för att nyare bränslen inte duger till riktigt alla gamla fordon. Det finns väl exempelvis gamla bensinbilar i drift vilka kräver blyinblandad bensin?


Hela tråden: