Spåkulan del 3 - 1435-föreningarna och nya strukturer? (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Stefan Skoglund @, Stenstorp, torsdag, april 29, 2021, 12:27 (222 dagar sedan) @ LOK

Jag vet inte om jag ska avara på Spåkulan 1, 2 eller 3. Men så här tycker jag:

Min erfarehet är att en del föreningar trasslar till det mer än nödvändigt. Varför ska även en liten smalspårig järnväg vara just järnväg. Man kan väl gå runt de flesta regler genom att klassas som "åkattraktion"? Då hamnar mycket av besluten i stället hos kommuner och polisen. Jag tror inte att det skulle bli sämre säkerhet.

Hur är det exempelvis med High Chapparall? Deras 750mm-bana är väl inte klassad som järnväg och ändå kan de köra med fullstora smalspårslok utan allt för mycket byråkrati.

Tänk om!

LOK

Inhägnat område ?
Som är låst utanför öppettid ?

--
Student i järnvägsdrift, datorvetenskap, signaltekniker, och ambulerande ånglokseldare om man inte hittar mig ombord på en viss ångbåt under sommartid eller i en danslokal.


Hela tråden:

 

powered by my little forum