Spåkulan del 1 - museibanorna i framtiden? (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Torbjorn_Forsman, Thursday, April 29, 2021, 12:42 (696 dagar sedan) @ Göran Kannerby

Ett annat hot som vi står inför är visionen om att vara fosilfria 2030, ångloken går ju visserligen att bygga om och köra på vegetabiliska oljor men hur är det med alla våra diesel och bensinfordon?
Vet att smalspåret kör på någon miljöklassad diesel men är den helt fosilfri?


Ecopar bio 100 är helt fossilfri liksom övriga HVO-bränslen, så det finns, men den kostar ca 60% mer än järnvägsdiesel./HP


Det brukar dessutom finnas viss förståelse för att nyare bränslen inte duger till riktigt alla gamla fordon. Det finns väl exempelvis gamla bensinbilar i drift vilka kräver blyinblandad bensin?

Ja, men de får inte köras på blybensin idag, istället tankar man blyfri bensin och häller i en liten skvätt s k blyersättning vid varje tankning. Eller, vilket är ännu skonsammare för de ventilsäten av undermåligt material mm som inte tål blyfri bensin, går man över till att köra på E85 (även om det oftast kräver en del ändringar på förgasare mm). Nu när man börjar ha lite historiskt perspektiv på sakerna, så var det egentligen bara under ungefär 30 års tid (ungefär 1956 till 1986) som all motorbensin i Sverige var blyad, och bil- och motortillverkarna kunde ta chansen att använda billigare material som man inte vågade ta till innan mitten av 1950-talet. Efter 1980 års modeller var det mycket få bilar på den svenska marknaden som krävde blyad bensin, och de sista av dem såldes omkring 1985. De sista jag känner till var Skoda 105/120/130, Citroën GSA och ett visst motorutförande i Ford Scorpio.

Det är bara i flygsammanhang som det fortfarande är tillåtet att använda blyad bensin.

Ser vi sedan på HVO i gamla dieselmotorer, så har praktisk erfarenhet visat att det bränslet på alla punkter är överlägset "fossil" diesel, även i äldre motorer. Framför allt sotar det mindre och är helt fritt från svavel, det gör att man slipper traditionella dieselproblem med att svavelsyra fräter på cylindrar, kolvringar mm vid varje kallstart och att oljan förstörs kemiskt av svavelföreningar.
En positiv sak för musei- och entusiastfordon med långa stilleståndstider mellan körningarna är att HVO inte har den fossila dieselns tendens att oxidera eller polymerisera om den får stå länge i ett bränslesystem, risken för tillväxt av alger och bakterier är också mycket mindre.

Anledningen till att många biltillverkare inte tillåter HVO i en del av sina "halvgamla" dieselmodeller är rent formell - de bilar det rör sig om har inte avgastypprovats med HVO, och tillverkarna vill inte ta på sig något avgasreningsansvar om bilarna körs på annat bränsle än den fossila diesel de typgodkändes med en gång i tiden. Efter dieselgateskandalen måste man dock säga att den avrådan mot HVO klingar ganska tomt.


Hela tråden: