Spåkulan del 1 - museibanorna i framtiden? (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Micke Carlsson, Thursday, April 29, 2021, 15:34 (696 dagar sedan) @ HP

Framtiden hänger på det organisatoriska, inte det operativa. Att personalen har rätt utbildning och att fordonen och banan har rätt underhåll är väl bra, men är inte framtidens fokusområden.

Det blir allt viktigare att ledningen har kontroll över den organisation den leder. Sådan kontroll innebär styrning över människor som ägnar sin fritid åt sin hobby och vill tillfredsställa sitt dopamintillskott genom att göra det som är "roligt". Att vara styrd av en organisationsledning innebär sällan ett dopamintillskott.

Det är betydligt enklare att som ledning ställa krav på att folk gör på ett visst sätt, arbetar en viss tid med vissa saker som måste göras, när pengar utgår som ersättning istället för oberäknelig "lycka".

Inte ens den i ledande ställning får alltid sina kickar tillfredsställda av att vara i ledning, och har samma behov av en meningsfull, lycklig fritidssysselsättning.

För att klara att bedriva en långsiktigt hållbar verksamhet, måste dock ledningsfunktionen kunna ställa krav på verksamheten inklusive sig själva, och ägna sig åt att mäta och utvärdera den verksamheten.

Balansen mellan att kunna "tvinga" folk göra på ett visst sätt medan de är engagerade i sin luststyrda fritidsaktivitet, är vad som alltid har varit vinna eller försvinna-frågan. De föreningar som drabbats av nedgångar men finns kvar i någon form kan man säga har fallit till den nivå där de organisatoriska kraven är så låga på den verksamhet som finns kvar, att "tvånget" inte längre besvärar medlemmarna.

Till vilken nivå man kan upprätthålla styrningen utan att det förstör det roliga i att delta, är helt och hållet en ledningsfråga. Hur man organiserar verksamheten.

Det berör i högsta grad det som kallas OSA, organisatorisk och social arbetsmiljö, och SAM, systematiskt arbetsmiljöarbete. I näringslivet är detta tvingande föreskrifter, eftersom det blir pannkaka om man inte kan hantera denna typ av frågor. I föreningslivet vill man inte gärna acceptera att arbetsmiljöverkets föreskrifter har giltighet, så man låtsas som att de inte har det. Om vi bortser från kravfrågan, så är det i alla fall så att där finns svaren på problemen, eller rättare sagt metoderna som kan lösa problemen.


Hela tråden: