Spåkulan del 1 - museibanorna i framtiden? (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Anders Svensson, Thursday, April 29, 2021, 22:30 (696 dagar sedan) @ Torbjorn_Forsman

Angående moderna bränslen i historiska fordon så lämnade för inte så länge sedan Transporthistoriskt Nätverk (ThN), samarbetet mellan 11 riksorganisationer inom det rörliga kulturarvet, in ett remissvar på promemorian Reduktionsplikt för bensin och diesel - kontrollstation där nätverket just framförde farhågor för tillgång till bränslen som passar för historiska fordon. //Anders, JHRF


Hela tråden: