Förlåt min obstinata invänding (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Micke Carlsson, Saturday, May 01, 2021, 01:05 (759 dagar sedan) @ Johan M Vinberg

Drar Hultsfred turister? Frågan är motiverad, men ja, området gör det. Nu får vi se vad pandemin orsakar, men bara Astrid Lindgrens värld drog 2019 så mycket som 8000 besökare om dagen. Hotell, stugor och utedass på 10 mils, kanske 15 mils radie är fullbokade hela säsongen. Du kan köpa "Emil-paket" med boende i Nässjö av alla ställen. Det finns ett behov av sidoattraktioner för besökarna som kommer från Köpenhamnsområdet, Oslo och svenska tätorter brukar få en dag före och/eller en dag efter huvudattraktionen, besöket på AL-världen. Vill man exploatera detta, så skär ju faktiskt Bockabanan igenom just de trakter som de välkända historierna till stor del handlar om. Det är ingalunda drivet in i kaklet. Bara att döpa loket till Emil skulle få tyska ambassaden att abonnera tåget tre månader i sträck varje år. Om du förstår min överdrift. Men förstå vad det kan ge att kunna ta tåget från Lönneberga till Mariannelund, om man kan exploatera det på ett "snyggt" sätt i kombination med en museijärnväg.

Vad gäller det faktum att det redan finns två museijärnvägar i området så finns det möjlighet till samverkansfördelar att vinna, man kan sälja olika upplevelser, och upplevelser som kompletterar varandra. Man kan inte leva på att tåget är ett tåg, särskilt inte i platskonkurrens. Men alla kan få ut något av att sälja upplevelser som hakar i varandra. Det behövs ett nytt sätt att bedriva museitågstrafik som vi inte sett ännu. Ett som inte nödvändigtvis utgår ifrån vad järnvägsentusiaster anser att en järnväg är, men som för all del är kapabelt att ta tillvara även det. Jag tror att man kan dra besökare till varandra, om man söker vägar till det.

Sett till sina tillgångar och den efterfrågan som finns på "svensk natur" och "Emil" så är trakten extremt underexploaterad. Att folk kan jobba hemifrån lär inte upphöra i och med att pandemin tar slut. Folk vill och kommer att lämna städerna, inte så att städerna märker det men landsbygden kommer definitivt att påverkas av det. Det kanske borde vara en länsjärnväg med turistprofil, driven av lokala intressenter och med möjlighet till ideellt deltagande i projektet. Jag vet inte, jag kommer bara med idéer. Någon av dem kanske blir bra av rent misstag.


Ställ dina frågor med siktet inställt på något redan välbekant. Drar Faringe turister? Allvarligt? Hur många passagerare från Uppsala kan man få med sig på en kopp kaffe i Marielund eller ett besök på Thuns? Nog för en järnväg? Jag tycker det låter helt hopplöst i mina öron. Om man tänker så.


Hela tråden: