Jag startar ny tråd om Kristallkulrona. Människor (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Leif B @, söndag, maj 02, 2021, 16:07 (15 dagar sedan) @ Micke Carlsson

Ett exempel på autonoma-team-problem som jag har ett minne av att ha förevisats för länge sedan var att ett team ville bygga ett kafé i ett utrymme där ett annat team ville lagra signalmateriel eller motsvarande. Båda teamens önskemål var lika relevanta för helheten men av vad jag förstod avgjordes utrymmets användningsområde av vilket team som var starkast, inte genom en bedömning av bäst nytta och alternativen. Så uppfattade jag den förklaring jag fick. Det lät som att det var ett infekterat och hett ämne, som man helst inte petade i och där naturen fick ha sin gång.

Resultatet var att banan inte fick både ett kafé och ett materiallager, utan bara det ena. Signalmateriel är förstås en ovärderlig resurs som påverkar hela banan, så den gick inte att avveckla. Banan gick därmed miste om intäkter och attraktionskraft i form av ett kafé därför att dess resurs, lokalen, användes till "overhead"-ändamål.

Eftersom kaféet inte kan placeras var som helst med tanke på resenärerna men material kan lagras oberoende av en exakt plats, bara platsen finns tillgänglig, så innebar det ena teamets idé om ett kafé att man behövde både ett nytt lager och ett nytt kafé, med därtill hörande kostnader men med en möjlig uppsida, intäkter från kafé och tänkbart fler resande till destinationen som saknar andra attraktioner.

De två autonoma teamen som inte har det perspektivet utan "bara tänker på sitt" gör inte det gemensamma övervägandet om ett kafé på en viss plats har ett större värde än ett signalförråd på en annan, obestämd plats. Eftersom det är viktigare att hålla signalarbetare på gott humör för helhetens skull än kaffelaget som sysslar med "merförsäljning" kring kärnverksamheten, så går det inte att ta ett inriktningsbeslut som gynnar kunderna och intäktssidan utan att gå över lik i en sådan situation. Något man inte gör, eftersom det inte är det arbetssätt man valt och som organisationen vant sig vid.

Och därför blir det svårt att ta övergripande beslut om verksamheten, bland annat eftersom team tillåts att konkurrera. Detta är inte unikt för den enskilda förening som står för exemplet ovan.

Så är det väl alltid där människor samarbetar. Försök inte inbilla mig att alla företag tar alla beslut på välgrundade underlag och med hänsyn till hela företagets bästa. Min erfarenhet är att det är mycket vanligare att det är prestige och revirstrider mellan olika grupperingar och enskilda chefer som avgör vilket beslut företaget tar.

Men på något sätt överlever de flesta företag trots att vi inte lever i den bästa av världar utan bara är människor med våra styrkor och svagheter.


Hela tråden:

 

powered by my little forum