Jag startar ny tråd om Kristallkulrona. Styrning - autonomi? (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Leif B @, söndag, maj 02, 2021, 16:32 (5 dagar sedan) @ Micke Carlsson

Man har ett verksamhetsledningssystem för att upprätthålla ett antal processer i en verksamhet som man utan styrmedel inte skulle klara att hålla greppet om i längden, trots att man måste (enligt lag, eller för att uppnå vissa bestämda saker osv).

Att upprätthålla detta verksamhetsledningssystem är en verksamhet i sig.

Så det är båda :-)

Alltför ofta blir verksamheten upprätthålla verksamledningssystemet så dominerande i ledningens fokus att själva verksamheten driva företaget blir bortglömt/tas för given och kanske också upplevs som främmande och störande med den osäkerhet och risktagande som är en del av all affärsverksamhet.

Men nu kanske vi riskerar att hamna väl OT.


Hela tråden:

 

powered by my little forum