Jag startar ny tråd om Kristallkulrona. Styrning - autonomi? (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Micke Carlsson @, söndag, maj 02, 2021, 16:42 (50 dagar sedan) @ Leif B

Jo, jag är gammal nog att ha gjort lumpan. Måste dock medge att jag aldrig hade någon känsla av att jag var del i en organisation som använde sina resurser för att nå sina mål på ett effektiv sätt trots auktoritärt styre. Jag har ingen egen erfarenhet av partisanförband men det finns ju exempel på att sådana har åstadkommit stor verkan i förhållande till sin numerär.

Vi kanske aldrig fick veta de egentliga målen? Det grönklädda livet var den största lekstuga jag varit med i. Men de lyckades inpränta sitt syfte i mig, något jag stod väldigt långt ifrån när jag kom dit. Jag är beredd att kalla det en ganska effektiv organisation, på ett mer subtilt plan än mätt i sprängverkan. Auktoritära system är inte självklart effektiva, bara för att de har stort rådrum. Det jävligaste man kan göra är ju att bokstavligen lyda en order. Du skulle sett när jag försökte ställa mig i 90 graders vinkel, enligt order.


När det gäller sista stycket så sägs det ibland att "den som målar vagnen bestämmer färgen"*). Att hitta balansen mellan å ena sidan att Kalle och Pelle får göra det de vill och å andra sidan att alla drar någorlunda åt samma håll, är naturligtvis varje förenings ständiga balansgång. Så länge man inom föreningen är medveten om balansgången och arbetar med den, så är jag inte orolig. Om man däremot tror att det finns en enda Lösning på frågan och från och med nu är detta vår förnings Enda Sanna Fokus intill Evighet, då tror jag det är början till slutet, vare sig Den Enda Lösningen är Diktatur eller Anarki.

Det jag försöker säga är att ledningsarbetet börjar mycket tidigare. Det går ut på att den som målar vagnen bestämmer färgen, och den färg man då väljer stämmer med vad föreningen handlar om och syftar till, för vi är överens om det och då kan färgen bara bli en. Om man har ett mål att det ska vara musealt riktigt och blablabla, då behöver vi ju inte snacka om vilken färg det ska vara. Men då måste vi vara överens om målet först. När vi bråkar om färgvalet så är det ju redan försent, föreningen har blivit ett piratskepp. Vi måste vara överens om på vilka områden vi ska ha en hård styrning, som musealt riktig färg, och på vilka vi ska låta bli att ha en reglering, som blommorna i rabatten.


Föreningens mål måste leva och utvecklas med dels att förutsättningarna förändras men också med att nya medlemmar har annorlunda intressen än de som en gång startade föreningen. Men oavsett vilket mål föreningen har, så kommer man aldrig att nå dit - eller ens överleva - om inte tillräckligt många känner en egen inre motivation för att lägga tid och energi på saken.

Det primära är vilket mål föreningen har, inte om det har ändrats eller om nytillkomna vill något annat. Föreningens mål gäller och måste vara implementerat, även om det ändras en gång i veckan. Annars kommer man att jobba på tvärs med varandra. Gamla stötar kommer naturligtvis att slåss för sina ideal mot ungdomarna som vill något annat, men det är förarbetet inför ändring eller fastslående av målen.


Hela tråden:

 

powered by my little forum