... WFJ och kommunen (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Granis @, tisdag, februari 19, 2008, 09:04 (4527 dagar sedan) @ Christer Andersson

För det första kan jag bara -i princip som vanligt- instämma i det Ante skriver. Plus förvisso också Christer A i mångt och mycket vad gäller denna fråga. Men just beträffande WFJ är det ett par saker att fundera över, varav den förstnämnda mer är en fråga från min sida:

Min kunskap om kommunalpolitiken i Vadstena är inte så oerhört stor. Men (s) ledande företrädare har ju genom åren och så även i denna "tråd" pekats ut som Den Store Motståndaren I Alla Tider. Nu har väl den politiska majoriteten varierat även i denna kommun genom åren, men faktum är väl att så länge det blocket var vid makten tolererades ju i varje fall WFJ..? Icke minst under De Uppgivna Åren efter urspårningen innan en viss uppryckning skedde med avyttring av fordon, städning och banupprustning. Då det - s a s objektivt sett- verkligen borde funnits anledning att "dra ett streck och satsa på nåt annat". Men nu -när WFJ trots allt kommit så långt att man även börjat köra trafik igen- tar kommunen till "Storsläggan". Och nu är det ju borgerligt styre i Vadstena? Hade inte t o m (c)´s starke man i kommunen en tid en förtroendepost i föreningen? Det verkar ju inte ha hjälpt... Måhända hade man "sänkt garden" beträffande de som var de verkligt farliga motståndarna...!?

1982, när politikerna fattade beslutet att stötta museibaneplanerna, var ju Vadstena en del av storkommunen Motala. Hade det varit bättre om det fortsatt så? Ja, jag undrar nog om det inte varit bättre för WFJ i varje fall. Ty denna storkommun hade säkert -på gott och ont- behandlat Vadstena som sin "putinuttdel" där verksamheter som museibanor bättre passat in. Och där lokala högljudda opinioner inte hade fått samma genomslag. För just det kanske kan anses vara ett exempel på nackdelar med fungerande demokrati i form av närhet mellan politiker och deras väljare. Christer A nämner detta med vagnhallsfrågan. Just det är ett bra exempel då WFJ ett tag hade planer på att uppföra en införskaffad vagnhall i industriområdet söder om Vadstena, d v s längs den upprivna fd WÖJ. På så sätt skulle ju mycket av "skräpet" försvunnit från Vadstena station, och man skulle ju dessutom fått tillgång till ännu bättre och mer förvarings- och, säkert, verkstadslokaler. Måhända föll detta även av andra skäl (=WFJ´s dåliga resurser) men faktum är att protester från tomtägare som "ockuperat" banvallsmarken (banvallen tillhör kommunen) gjorde att politikerna fick "kalla fötter" och projektet lades ned innan det ens hade börjat.

Och i fall politikerna dessutom vill vara lyhörda och lyssna efter åsikter/ anledningar till att WFJ skall bort så blir det ju då särskilt lätt för dagens politiker i "fjuttkommunen" Vadstena att lyssna till sådana som tomtägare längs WÖJ och bönder längs WFJ. Och då blir utgången nästan given. Tyvärr...

/ L G


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum