Ångloksutvecklingen i USA (Fordon: lok)

av Christer Brimalm @, söndag, maj 30, 2021, 08:01 (191 dagar sedan) @ mormorsgruvan
Redigerad av Christer Brimalm, söndag, maj 30, 2021, 08:15

Var det inte så att amerikanska järnvägsbolag satsade rätt mycket på compoundlok kring sekelskiftet 1900? (Kanske i högre grad än på många håll i Europa?) Redan dessa var mer ekonomiska ifråga om kol- och vattenförbrukning än dåtida enkelexpansionslok (med våtånga).
Frågan inställde sig om man skulle se överhettning som ett alternativ till compoundsystemet eller om det var lönsamt att kombinera båda sakerna på ett lok. Denna diskussion fördes även i Europa och osäkerheten dämpade inledningsvis införandet av överhettning.
Men sedan blev det snart standard med överhettning och enkla tvåcylindermaskinerier i USA, utom på de allra största ledade loken. Där behölls compoundsystemet på Malletloken, men man byggde också "falska Malletlok" som bara hade högtryckscylindrar och enkel expansion (t ex Big Boy).


Hela tråden:

 

powered by my little forum