Franska lokomotorn – etymologin?! (Fordon: lok)

av Arne, Kungsholmen 王の島, måndag, maj 31, 2021, 18:46 (138 dagar sedan) @ BD

> > HNJ 51 (Gaston Moyse 60/1926) levererades 1926 och skrotades 1936. Dess aktiva tjänst var kortare.


Antagligen den maskinen som införde beteckningen lokomotor i svenska språket.

Kan du ge lite mer fyllig info om härledningen av begreppet 'lokomotor'? Enligt Svenska Akademiens Ordbok, SAOB, är första belägget i svenskan från 1931. Vilket är tämligen sent!

Citat:
LOKOMOTOR lωk1ωmω4tor l. lω1-, äv. lok1– l. lå1-, l. -om- l. -åm-, äv. -mω3tor2, r.; best. -n; pl. -motorer -mωtω4rer.

+ Etymologi
[av t. lokomotor; jfr eng. locomotor; av lat. locus (se LOKUS) o. motor (se MOTOR)]
järnv. järnvägsfordon försett med motor för fordonets framdrivande o. huvudsakligen avsett för vagnväxling. 2SJ 1: 509 (1931).

Som synes så är första belägget för 'lokomotor' enligt SAOB i publikationen Statens järnvägar 1906-1931. Minnesskrift i anledning av de svenska statsbanornas 75-åriga tillvaro. 1-2 Stockholm, från år 1931. Men enligt uppgiften ovan i tråden att 'HNJ 51 (Gaston Moyse 60/1926) levererades 1926...' skulle Gaston Moyse 60-lokomotorn funnits i Sverige fem år före SAOB:s första belägg.

Dessutom torde ordet ha funnits i flera språk långt före 1931 så jag misstänker att etymologikronologin är rätt tveksam. Så huru härmed?

--
/Arne
en Kungsholmsbos syn på den historiska järnvägen
__________________________
「猿も木から落ちる」
(saru mo ki kara ochiru)
"Even monkeys fall from trees"


Hela tråden:

 

powered by my little forum