Bårkollega (Historiskt material)

av Anders Olsson2, onsdag, juni 02, 2021, 09:05 (115 dagar sedan) @ Sven Grönquist

Att det transporterats patienter i sådana korgar till Vipeholm ifrågasätter jag inte. Men spåret från Revingebanan användes bara för patienttransport vid ett tillfälle. Det var när sjukhuset öppnade och en hel grupp patienter anlände med "eget" tåg. Spåret anlades först för bygget men den huvudsakliga anlvändningen var leverans av kol till värmecentralen. Spåret var faktiskt inte alls så långt som artikeln antyder. Man lastade över kolet från normalspårsvagnarna till smalspårsvagnar och rullades på 600-mm spår in i panncentralen. Vid omlastningen fick patienterna hjälpa till. Sedan man infört oljeeldning användes spåret inte längre. Att det skulle skett nattliga transporter på Revingebanan håller jag för helt osannolikt. När vi i mitten av 1980-talet skrev boken om BLHJ intervjuade i många f d järnvägsanställda och även personal som jobbat på Vipeholm. Ingen av dem har antytt något om sådana transporter. Revingebanans lokpersonal övernattade i Harlösa och var inte tillgängliga i Lund. År 1935 fanns det bilar så om patienterna kom till Lund C fick de saäkert biltransport till Vipeholm. Sjuktransporter med häst och vagn var historia redan 1935.


Hela tråden:

 

powered by my little forum