Tomkörningsprocenten (Järnväg allmänt)

av Lennart Petersen @, måndag, juni 07, 2021, 19:09 (15 dagar sedan) @ mormorsgruvan

Så länge SJ hade monopol på godstrafiken vid statsbanorna var tomkörningsprocenten på godsvagnar låg (exempel: mars månad år 1920 16,0%, april månad 1925 17,8%). Man kan förmoda att ju fler trafikoperatörer desto större tomkörningsprocent.

Tomma vagnar eller tomma tåg (mer eller mindre ) ?
För vagnar gällde ju att i en forntid gick det mesta av transportarbetet antingen i slutna G-vagnar eller öppna O vagnar och det var ofta lätt att få transporter i motriktning och använda vagnarna .
I dag är ju transporterna så mycket mer specialiserade där det är svårt att få användning i bägge riktningar. Exempel timmertransporter som
är en stor del av dagens transportarbete på tåg.


Hela tråden:

 

powered by my little forum