Rullager (Järnväg allmänt)

av BD @, torsdag, juni 10, 2021, 20:22 (14 dagar sedan) @ Christer Brimalm

Jo, det hade de kanske, dessa modernare och enklare lok borde väl ha varit billigare i underhåll kan man tro. Men man nog inte ska underskatta det svenska F-loket trots att konstruktionen var gammal. Och så var det väl en viss fördel att skaffa fler av en typ man redan hade, med tanke på reservdelar o.dyl.

Men framförallt var det säkert så att de inte hade det valet vid den tidpunkten (1942) den första serien av litt E byggdes. Tysk ockupation rådde ju och alternativet var nog att köpa eller licensbygga något tyskt och det ville kanske inte danskarna under rådande förhållanden.

När de trecylindriga 03-loken med 2 m drivhjul användes omväxlande med Pt31 visade sig Pt31 med 1850 mm drivhjul att vara ett bättre lok i trafiken mellan Tyskland och Österrike. Har själv sett hur svårt PKP Pm3 (03.10) hade att komma igång med sina tåg. Tog säkert fem min innan tåget lämnat stationsområdet.
DSB litt E byggande var beroende av leveranser från Tyskland av väsentliga delar som hjul och vevaxlar m m.

DSB hade antagligen fått sina lok snabbare om de valt Pt31 som ju tillverkades vid den aktuella tiden. Då hade Frichs kunnat få ta hjul m m från Polen. Dessutom hade Frichs inte behövt lägga tid på att göra nya ritningar m m som när de ny/omkonstruerade E-loken.


Hela tråden:

 

powered by my little forum