Rullager (Järnväg allmänt)

av Lennart Petersen @, torsdag, juni 10, 2021, 21:05 (14 dagar sedan) @ Christer Brimalm

England skaffade nya ånglok fram till 1960, Västtyskland till 1959, Östtyskland till 1960 och Spanien till 1961. Så att Finland skaffade nya ånglok fram till 1957 var inte så märkligt.
Viktiga faktorer i samtliga fall torde ha varit att ett nytt diesellok kostade typ 4 ggr så mycket i inköp som ett ånglok med motsvarande prestanda, samt att man hade en uppbyggd infrastrukur för ånglok. I de övriga länderna (inte Finland) spelade också önskan om att använda inhemskt bränsle in.
När oljan blev billigare och lönerna steg började diesellokens bättre verkningsgrad och högre produktivitet att väga tyngre.

För Finland spelade det kanske också roll att Finland tvingdes till ett mycket stort krigsskadestånd och en stor del av detta levererades i form av nästan 1000 smalspåriga ånglok (och några diesellok) och var tvungna att bygga upp en stor industri för detta.
Långsiktigt anses detta ha varit en lyckträff för Finland som förvandlades från jordbruksnation till en betydande industrination.


Hela tråden:

 

powered by my little forum