Läst och begrundat (Järnvägs- och Museiföreningar)

av Östlund Anders, Tuesday, February 19, 2008, 10:57 (5762 dagar sedan) @ Bert Jakobsson

2) Rusta upp banan (och bangården) så mycket som möjligt under våren och sommaren samt bedriva trafik. Detta är samtidigt något som bidrar till en mer positiv inställning hos allmänhet och säkert också hos tveksamma politiker.


Här tror jag det finns en STARK psykologisk faktor, hur mycket jobb det än finns på "linjen" så tror jag det är ENORMT viktigt att visa att "Verksamhet pågår" inne i byn.

Det finns en STOR effekt i det, och om alla drar ut på linjen och jobbar häcken av sig så är det fortfarande "dött" inne i "stan". Lägg in lite obligatorisk växling på de dagar någon är där, det är någons PLIKT att kratta lite eller plocka ogräs på stationsområdet så fort man bara är i närheten. OCh kanske tom lämna värdefull arbetskraft inne i stan för att vara skådebröd åt folket. Bara de gör det tyst... ;-)

Påvisa aktivitet är A och O tror jag, oavsett vad "nyttan" är. I sista änden, det som man verkar få mest pisk för, och dessutom upprepade gånger, är att det "ser skräpigt ut vid stationen", detta förstår folk direkt, "dåliga slipers" är ett abstrakt begrepp och slår inte så starkt på opinionen...

Om man får ett fäste hos folket och en bild av att "nu verkar de ha kommit igång" så är det nog lättare att diskutera "visioner" om ångbåtar och resor till Huvudsta...

Spånade,
Anders Ö


Hela tråden: