El och Dieseldrift i samma lok (Fordon: lok)

av Torbjorn_Forsman @, tisdag, juni 22, 2021, 10:34 (211 dagar sedan) @ Överkörmästaren

Tekniskt sett borde ju samkörning av diesel och el från kontaktledning inte vara något problem om det rör sig om ett modernt strömriktarlok med likspänningsmellanled. Inte heller när det rör sig om ett rent likströmslok (annat än att det kan behövas en del förreglingar och säkerhetsanordningar för att inte riskera olycksfall pga att loket matar ut spänning på en spänningslös kontaktledning).

Funktionen kan nog vara värdefull även på ett lok med en relativt svag "last mile diesel", för att stötta upp vid klen matning (stort spänningsfall på kontaktledningen).


Hela tråden:

 

powered by my little forum