En enkel hälsning. (Forumet)

av johanmmolin, Thursday, June 24, 2021, 22:32 (640 dagar sedan) @ LaseJ

Jag får bidra med ett gammalt vykort från min favoritmiljö och sälla mig till tillönskarna av Glad Midsommar!

Många känner säkert igen vykortet sedan tidigare:

[image]

Hästholmens hamn, relativt sannolikt från 1936. Näst längst till vänster ses Mjölby – Hästholmens splitter nya vackert röda rälsbuss.
Vid kaj ses förstås "travarn"; s/s TRAFIK som var sin tids "common carrier" över Vättern och förmedlade kontakter mellan framförallt Ödeshög, Hästholmen och Hjo samt via smalspåret Göteborg.

Hitom henne lilla slupen ANNA som synnerligen flitigt fraktade massaved från trakterna kring skogsbygderna söder om Heda och Rök till Munksjös anläggningar, huvudsakligen i Jönköping. Hon syntes i Hästholmen ungefär var tredje dag. Hon är här motoriserad men har ännu inte fått sin närmast oktagonala styrhytt ovanpå kajutan.

En timmerbil, troligen tillhörande åkare Gunnar Lundin i Ödeshög, och på land en gammal motorbåt för fiskarena. Samma båt kan ses på bilder från flera decennier i Hästholmens hamn!


Hela tråden: