ABo7a (Järnväg allmänt)

av Thomas Tell, Vallentuna, Tuesday, July 13, 2021, 21:10 (439 dagar sedan) @ polina

Men ca 1965 är många dagar. Vilken årstid rör det sig om?

Meeen det finns en liiiten möjlighet!

Om du kan få fram vilket tåg och vilken sammansättning tåget tåget hade och vilket vagnssätt ABo7-vagnen ingick i.

Tåget hittar du i Sveriges Kommunikationer.

Sammansättningen och vagnsätt finns i normalplanerna som kanske finns på Jvm.

Sen finns på Järnvägsmuseum vagninventeringslistor fram till och med 1965. Där står dag för dag för varje individ vilket tåg eller vagnsätt den ingick i.

Men att uppfylla alla kriterierna ovan är ju mikroskåpiskt små. Vagnarna gick ju runt hela landet och var inte låst till något tåg eller vagnsätt längre tider. Vid rep eller revision plockades vagnen ur och ersattes av en annan med samma egenskaper.

/tell


Hela tråden: