Före tunnlarna på linjen Åby-Katrineholm (Järnväg allmänt)

av Harald ⌂ @, Göteborg, torsdag, juli 15, 2021, 09:24 (198 dagar sedan) @ jean

Alltså en s.k. glaci, alternativa former glacis eller glacin. Jag stötte på ordet första gången i en skrivelse från kontrollanten vid bygget av Saltholmen-Göteborgs järnväg. Han anmärker där på att beklädnaden av banken till Saltholmen är för dålig och skriver att man borde "gifva slänten sin naturliga lutning 1:1½ och förse den med en half meter tjock glacinbeläggning till den höjd högsta vattenytan kräfver."


Hela tråden:

 

powered by my little forum