Linjeblockering på (fd) SWB -- några svar (Järnväg allmänt)

av Ulf Pålsson @, Stockholm, torsdag, juli 15, 2021, 16:47 (15 dagar sedan) @ Anders_W

- - -

denna ritning dat. 1965 syns att man då hade kvar det asymmetriska linjeblocket på f.d. SWB Tomteboda Övre - Sundbyberg, liksom på de sedan tidigare statliga spåren mot Solna.

Denna ritning är väl för den första utbyggnadsetappen av ställverken modell "Cst", för Stockholm C inklusive Karlberg och Tomteboda övre.

Detta föranleder några frågor från min sida:

  • När byggdes linjerna närmast norr om Stockholm C om till symmetriskt linjeblock? (På ritningen från 1965 är symmetrisk signalering anordnad inom Stockholm C, vilket jag antar gjordes i samband med ställverksbytet.)
  • Hur stort var det område där man använde tvåskens huvudljussignaler istället för strålkastarsignaler? (Av gamla översiktsritningar att döma härskade strålkastarsignalerna åtminstone från Ulvsunda N och norrut, och i söder gick gränsen vid Älvsjö S.)
  • Var SWB:s fortsatta dubbelspår Sundbyberg - Spånga signalerat för enkelriktad trafikering ända tills det manuella blocket revs? (Ritningen av blockapparaten i Sundbyberg tyder på att det åtminstone var enkelriktad trafik på Sundbyberg - Bromsten.)
  • Är någon bekant med hur det var på resten av SWB? Hade man någon sorts linjeblockering på de enkelspåriga linjerna, eller var det bara TAM som gällde?

Svar på första frågan: När ställverk typ Cst infördes vid Sundbyberg inkl. Huvudsta år 1967, blev det likvärdig dubbelriktad signalering på båda spåren mellan Tomteboda övre och Sundbyberg. Men någon linjeblockering var det inte, för hela området ansågs vara station inom det nyinrättade Stockholms ställverksområde. Det var alltså "bara" tågvägar inom station. Samma blev det mot/med Solna inklusive Ulriksdal, fast först 1973.

Svar på andra frågan: Vet inte säkert, men jag tror att "tvåskenare" som blocksignaler i Stockholmsområdet har förekommit bara inom de områden som kontrollerades av ställverken vid Sundbyberg, Solna, Stockholm C och Älvsjö. Det var alltså frågan om de sträckor utanför bangårdarna som räknades som linje med linjeblockering, men som ändå kontrollerades av något av ställarställverken. Sydväst om Älvsjö och norr om Ulriksdal fanns "riktig" linjeblockering av den gamla typen, med enskens-(färgväxlar-)signaler på vänsterspår (och dvärgsignaler på högerspår).

Svar på tredje frågan: Manuell (icke-automatisk) linjeblockering på dubbelspår har inte förekommit med signalering för högerspår (bortsett från ev. infartssignal eller infartsdvärgsignal från högerspår), det är jag tämligen övertygad om.

Svar på fjärde frågan: Spånga - Jakobsberg fick linjeblockering 1961, och Jakobsberg - Kallhäll 1964. Det var dubbelspår med dubbelriktad likvärdig signalering på båda spåren, av "ny modell". (Ingen linjeblockering av gammal typ med enskenssignaler tillkom efter 1951.) Kallhäll - Kungsängen (enkelspår) fick linjeblockering 1968. Bortom Kungsängen fanns ingen linjeblockering förrän vid fjärrblockeringens införande där, 1973.
/up


Hela tråden:

 

powered by my little forum