Varför BoBoBo? (Fordon: lok)

av Carl-Johan, Friday, July 16, 2021, 18:08 (807 dagar sedan) @ Erik W. Johansson

SBB hade 87 st Re 6/6. De slet mindre på kurviga spår än föregångaren Ae 6/6.

ASEA hade nog studerat de schweiziska loken, som kom 1972. Schweizarna hade nog i sin tur studerat de italienska loken. De schweiziska loken var liksom ASEAs förslag inte delade. De flesta italienska var delade på mitten.

[image]
SBB 620 050 i Erstfeld september 2011


Hela tråden: