Teak, rödmålad furu eller teakimitation? (Fordon: vagnar)

av Ola Ahlström @, fredag, juli 16, 2021, 22:45 (144 dagar sedan) @ Ola Ahlström

Ett antal smalspåriga personvagnar, såväl för 891 som för 1067 mm spårvidd, byggdes om til CFp och CFt vid Kalmar verkstad 1944-1955. Detta framgår av såväl boken 100 år på spår i Kalmar som artiklar i tidskriften Smalspårigt. I en tråd på Järnvägshistoriskt Forum har också detta delvis behandlats
https://www.jvmv2.se/forum/index.php?id=33902
där bland annat Stig Lundin skrivit "CFp 276 är ombyggd från Cp till CFp så sent som 1954. Därefter har vagnen, som de flesta smalspåriga personvagnar vid SJ varit röd. Den var rödmålad då den hämtades vid Vackerslätt på 1970-talet. Troligen har vagnen varit rödmålad även före 1954." Denna uppgift är intressant och genererar följande frågor;

Alla de vagnar, CFp och CFt, som byggdes om vid Kalmar verkstad, blev de rödbrunmålade som Stig antyder? Hur vanligt var det att Cp och Ct vagnar var rodbrunmålade trots teakkorg redan innan ombyggnaden?

Ola Ahlström
Malmö


Hela tråden:

 

powered by my little forum