Vaför BoBoBo? Och varför CoCo? (Fordon: lok)

av Leif B, Sunday, July 18, 2021, 09:50 (617 dagar sedan) @ WS

Vad var fördelen med denna axelföljd?

Det var inte bara ASEA som byggde BoBoBo-lok, de fanns också i Italien och Japan, men det verkar ha varit en 70-tals idé. Vad var det som var bra med BOBOBo och varför gick man tillbaka till CoCo för 6-axliga lok?

Jag inser att man kunde återanvända boggier från BoBo-lok till ytterboggierna (mittboggien krävde nog en lite annorlunda infästning) men vad fanns det för fler fördelar?

/Olof


Teorin verkar ha varit att man skulle få ut mer dragkraft ur samma antal motorer genom en jämnare adhesionsviktfördelning. Skulle vara intressant att få reda på om detta stämmer. Möjligen blev väl loken lite snällare mot spåret också.

När man ser ett sånt här lok med lång fast ram och mittboggi,
känns det som att denna mittboggi borde vara skjutbar i sidled.
Intrycket är att mittboggin annars vill ge upphov till brytning,
och att spårkrafter och spänningar borde bli större.

Eller tänker jag fel? /WS/

Du tänker helt rätt! Alternativet är förstås en Jakobsboggi, men i varje fall på växelströmsslok har förskjutbar sidoboggi varit det vanliga (allenarådande??).

Fördelen är som nämnts huvudsakligen att loket blir snällare mot spåret. ASEA-broschyren anger ju också mindre axelomlastning vid stor dragkraft, men jag har - liksom Överkörmästaren - lite svårt att inse varför det skulle bli så.

Nackdelen med BoBoBo (eller Tribo, som anglosaxarna säger), är främst att det är svårt att möbler maskinrummet. Den största och tyngsta klumpen i ett växelströmslok är transformatorn och den vill man gärna placera mitt i loket. Om det sitter en motorboggi i mitten så behövs kylfläktar rakt ovanför motorerna och då måste transformatorn förskjutas en bit mot endera änden av loket. Sedan gäller måste man placera tillräckligt med tunga grejer i andra änden på loken för att få jämn viktfördelning. Jag tror därför att du har helt rätt (i ett annat inlägg), att det är nya konstruktioner för treaxliga boggier som är snälla mot spåret som gjort att man slutat bygga BoBoBo-lok.

På likströmsbanorna är ju situationen annorlunda eftersom de inte behöver någon stor, tung transformator, så de har större frihet att möblera maskinrummet. Det kan ju vara ett skäl till att italienarna har byggt många BoBoBo-lok.


Hela tråden: