Hängande parabelfackverk - igen! (Historiskt material)

av Leif B, Sunday, July 18, 2021, 14:07 (874 dagar sedan) @ OlleThåström

Nu har jag fastnat ohjälpligt i broträsket! Under mina spaningar har jag hittat några bilder på en järnvägsbro över Suseån, där man den 11 oktober 1933 byter "överbyggnad" som det står. Men i själva verket byter man hela bron från den ursprungliga(?) med hängande parabelfackverk från 1886 till en modernare balkkonstruktion.

[image]

Men var låg denna bro? Jag har konsulterat flygbilder på kartbild.se (1960 och 1975). Open Railway Map har inga markeringar för "historiska" spår på platsen som jag tror är denna:
Koordinater: 56.847587, 12.696161
SO om Slöinge
drygt 500 m nästan rakt öster om nuvarande bro på Västkustbanan.
Är det så?

När drogs järnvägen om här, alltså Falkenberg-Halmstad? 2009 flyttades i alla fall Falkenbergs stationsläge.

Länk till hitta.se

Det var ju hängande fackverk i dubbel bemärkelse! :-D

Jag tror att beskrivningen att man byter brons överbyggnad är helt korrekt. Brons underbyggnad är landfästena och en bropelare med grundläggning.


Hela tråden: