Hängande parabelfackverk - igen! (Historiskt material)

av OlleThåström, Sunday, July 18, 2021, 18:45 (799 dagar sedan) @ Leif B

Jag tror att beskrivningen att man byter brons överbyggnad är helt korrekt. Brons underbyggnad är landfästena och en bropelare med grundläggning.

Leif B, jag kanske inte ska starta någon diskussion om begrepp jag inte behärskar, men jag skulle nog vill nog betrakta "landfästen" och det som i bildbeskrivningen benämns "överbyggnad" som delar av brons "bärverk". Precis som i ett hus finns vertikala och horisontella bärverk (väggar och bjälklag).

Till överbyggnad vill jag räkna sliprar och spår i det här fallet.

Helheten är byggnadsverket "bro" och i det här fallet typen järnvägsbro. Men jag var nog lite för slarvig i mitt startinlägg. Sånt straffar sig!

:-|


Hela tråden: