Hängande parabelfackverk - igen! (Historiskt material)

av Leif B, Sunday, July 18, 2021, 19:04 (800 dagar sedan) @ OlleThåström

Jag tror att beskrivningen att man byter brons överbyggnad är helt korrekt. Brons underbyggnad är landfästena och en bropelare med grundläggning.


Leif B, jag kanske inte ska starta någon diskussion om begrepp jag inte behärskar, men jag skulle nog vill nog betrakta "landfästen" och det som i bildbeskrivningen benämns "överbyggnad" som delar av brons "bärverk". Precis som i ett hus finns vertikala och horisontella bärverk (väggar och bjälklag).

Till överbyggnad vill jag räkna sliprar och spår i det här fallet.

Helheten är byggnadsverket "bro" och i det här fallet typen järnvägsbro. Men jag var nog lite för slarvig i mitt startinlägg. Sånt straffar sig!

:-|

Hej Olle,

Spår och sliprar är utan tvekan "banöverbyggnad" och hela bron en del av "banunderbyggnaden". Håller helt med om det. Däremot kan sedan själva bron indelas i "broöverbyggnad" (brobalkar, fackverk eller motsvarande) och "brounderbyggnad" (landfästen, bropelare och grundläggning för dessa). Se figur 1 på sidan 8 på den här länken:
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1353035/FULLTEXT01.pdf

Så vad som är överbyggnad och underbyggnad beror på om man betraktar banan eller bron. Jag är inte heller expert på vare sig bro- eller banbyggnad men så har jag uppfattat det.

Det var absolut inte min mening att mitt inlägg skulle uppfattas som ett straff!

/Mvh
Leif


Hela tråden: